Общи условия

Общи условия за ползване на електронен магазин www.berbatov.com 
Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между „ДБ9“ ЕООД, наричан по-долу “ТЪРГОВЕЦ” - от една страна, и посетителите на електронния магазин, намиращ се на Интернет адрес www.berbatov.com, наричан за краткост сайт. Тези условия обвързват всички посетители на сайта. С избирането на създадените хипервръзки, намиращи се на сървъра на www.berbatov.com или чрез заплащане на предлаганите стоки и услуги, Получателят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„ДБ9“ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204849348, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, ул. Велико Търново 27.

„ДБ9“ЕООД е администратор на лични данни, съгласно действащото законодателство.  Получатели по смисъла на настоящите общи условия могат да бъдат физически или юридически лица.

1. Регистрация

Електронният магазин на „ДБ9“ ЕООД дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от получателите свободно, без да е необходима регистрация. Всеки получател, желаещ да направи покупка, е длъжен да попълни информационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и документ за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. 

2. Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Получателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

3. Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от ТЪРГОВЕЦА при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Получателите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Получателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлагани продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения. ТЪРГОВЕЦЪТ може да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата. Тези данни могат да бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА за подобряване на услугите, предоставяни на Получателите или със статистически цели. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Получателя.Получателят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата, и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към Търговеца. 

Лична информация за физическо лице:

•          Име, Фамилия

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес  Информация за юридическо лице:

•          Наименование на юридическото лице

•          Данни за юридическото лице – седалище, ЕИК и ДДСИН

•          Точен адрес за доставка

•          Телефон за контакт

•          Имейл адрес  

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Получатели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на получателя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че Получателят е предоставил неверни данни. При отказ на Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.  

4. Сигурност на личните данни

Получателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действията на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Получателят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация. ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране. Получателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация или ако Поучателят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската компания, така че да може да получи в срок поръчаните от него стоки, ако е избрал тази опция, при което повторното им изпращане се поема от Получателя, като в този случай стойността на куриерската услуга не се възстановява от Търговеца при отказ от договора. За повече информация във връзка със защитата на личните Ви данни, моля посетете секция ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ДБ9“ ЕООД.

5. Поръчки 

Електронният магазин на ТЪРГОВЕЦА приема поръчки 24 часа, всеки ден от годината.Поръчките се обработват само в работни дни – без събота и неделя, и без официалните празници в Р България. 
Поръчките се обработват всеки работен ден до 14.00 ч. българско време. Поръчки, направени след 14.00 ч. българско време, се обработват през първия работен ден, следващ деня на заявката. 
Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия работен ден, следващ деня на заявката. 
Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Получателят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си, и след това да пристъпи към плащане, за да финализира поръчката. Успешно приключена поръчка е всяка поръчка, успешно приета от Търговеца и платена от Получателя. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено при въведен грешен или непълен адрес за доставка или грешен телефон за контакт с Получателя. При възникване на проблеми с доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ ще се свърже с Получателя чрез формите за контакт, за да разрешат проблемите. След като успешно приетата поръчка бъде предадена на куриер за доставка, Получателят ще бъде уведомен за това, като ще получи и номера на товарителницата, за да може да я проследи. 

6. Цени и начин на плащане

Всички цени на продуктите са с включен ДДС. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, и цената на доставката. Плащането се извършва с карта, чрез виртуален POS терминал или чрез PayPal и се обработва в реално време. Плащането чрез PayPal се извършва на страницата на PayPal.com. За този начин на плащане няма пречка, дори за нерегистрирани потребители на PayPal - може да се използва всяка международна дебитна или кредитна карта и да се плати като PayPal Guest. Системата на PayPal гарантира защитата на личните данни и тези на картата. Системата обслужва всички видове кредитни и международни дебитни карти издадени в България и чужбина. Плащането е свързано с начисляване на такса от страна на PayPal, която е за сметка на клиента. „ДБ9“ЕООД  не изисква и не получава никакви допълнителни такси. Всяка начислена такса, извън обявената от „ДБ9“ ЕООД стойност на поръчката, е между Получателя и PayPal и/или обект на договорни отношения между Получателя и обслужващата го банка.

7. Начин, срок и цена на доставка

Търговецът извършва доставка на стоки, поръчани през електронния магазин www.berbatov.com с куриерска компания Econt за България и DHL за останалите страни по света.  Срокът на доставка до избраната от Получателя крайна дестинация, след потвърждаване на поръчката е до три работни дни с Еконт и до пет работни дни за DHL. Цената за доставка на стоката се определя на база вид адрес на доставка (за Еконт) и тегло, съгласно стандартната тарифа на куриерска компания. Цената за доставката се изчислява, след като Получателят постави всички продукти в кошницата си - на база общото тегло на направената поръчка.  Получателите ползват преференциални цени за доставка, които куриера предоставя на „ДБ9“ЕООД.

8. Отказ от договора 

Потребител съгласно настоящата разпоредба е потребителят по смисъла на ЗЗП. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. За да упражни правото си на отказ, Потребителят е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за решението си, като следва да използва инструкциите за връщане на продуктите в полето “моите поръчки” в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Потребителят е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от продуктите. При неизпълнение на това задължение, ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение за възстановяване на платени от Потребителя суми. Разходите по връщане на стоките са за сметка ТЪРГОВЕЦА по редовните цени на куриерската компания, която е доставила стоките. При неизпълнение на тези условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя. „ДБ9“ЕООД гарантира пълно възстановяване на заплатената сума, при положение че всички стоки бъдат върнати в ненарушен търговски вид и в същото състояние, в което са били, когато потребителят ги е получил. Това означава, че стоките не трябва да са повредени, замърсени, изпрани, променяни или носени и че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си. Стоката се връща заедно с придружаващите я документи.Възстановяването на сумата за върнатите продукти се извършва само по банков път в 14-дневния законоустановен срок, считано от датата, на която търговецът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, но не по-рано от деня, следващ деня, в който стоките са били върнати в състоянието посочено по-горе, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката.

Поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето, закупено бельо не подлежи на връщане.